Πρόσφατα άρθρα

Τρέξε στον ναό, μπες μέσα και να, είσαι μέσα στον παράδεισο!

Τρέξε στον ναό, μπες μέσα και να, είσαι μέσα στον παράδεισο! Κάθε ιερός ναός είναι και ένα κομμάτι του ουρανού επάνω στην γη. Και όταν είσαι μέσα στον ναό, ή¬δη βρίσκεσαι στον ουρανό. Έτσι, όταν ή γη σε συν¬θλίβει με την κόλασή της, τρέξε στον ναό, μπες μέσα και να, είσαι μέσα στον παράδεισο. Αν…

Μακάριος είναι ο άνθρωπος που ελπίζει στον Θεό!

Μακάριος είναι ο άνθρωπος που ελπίζει στον Θεό! (Άγιος Νεκτάριος) Πόσο ωραία, πόσο ευχάριστη, πόσο χαριτωμένη είναι η εικόνα εκείνου που ελπίζει στον Θεό που σώζει, στον Θεό των οικτιρμών, τον Θεό του ελέους, τον αγαθό και φιλάνθρωπο Θεό. Αληθινά μακάριος είναι ο άνθρωπος που ελπίζει στον Θεό! Ο Θεός είναι πάντα βοηθός του και…

Υπάρχει «μισοσαραντισμός»;

Υπάρχει «μισοσαραντισμός»; Ἡ πα­ρα­δο­ση τῆς Ἐκ­κλη­σί­ας μας ὑ­πα­γο­ρεύ­ει στὴν κά­θε μη­τέ­ρα ποὺ γεν­νά­ει τέ­κνο, κα­τὰ τὴν τεσ­σα­ρα­κο­στὴ ἡ­μέ­ρα ἀ­πὸ τὴ γέν­νη­σή του, νὰ προ­σέρ­χε­ται στὸ να­ό, γι­ὰ νὰ σα­ραν­τί­σει, ἢ γι­ὰ νὰ ἐκ­κλη­σι­ά­σει τὸ παι­δί της. Αὐ­τὴ ἡ συ­νή­θει­α τοῦ σα­ραν­τι­σμοῦ εἶ­ναι πο­λὺ πα­λαι­ά, ἤ­δη ἀ­πὸ τὰ χρό­νι­α τῆς Πα­λαι­ᾶς Δι­α­θή­κης. Ἡ ἴ­δι­α ἡ Πα­να­γί­α…

 

Επόμενες Ακολουθίες

Ομιλίες