<>

Ματαιότης ματαιοτήτων, τὰ πάντα ματαιότης

«Ματαιότης ματαιοτήτων, τὰ πάντα ματαιότης» (Εκκλ. 1, 2)   Τι είναι η παρούσα ζωή; Την απάντηση μας τη δίνει ο άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, μέσα από τα πολύτιμα συγγράμματά του. Ας ακούσουμε, λοιπόν, τη φωνή του και ας πάρουμε σωστικές πρωτοβουλίες για τον εαυτό μας: «Πάντοτε βέβαια, ιδιαίτερα όμως τώρα είναι ευκαιρία να πούμε∙ ‘’ματαιότης…