<>

Ποιον να ακούμε; Τον Θεό ή τους ανθρώπους;

  Στὸ 20ο κεφάλαιο τοῦ τρίτου Bιβλίου τῶν Βασιλειῶν, καταγράφεται ἀπὸ τὸν ἱερὸ συγγραφέα μιὰ διήγηση ἀπὸ τὰ χρόνια ποὺ βασιλιὰς τοῦ Ἰσραὴλ ἦταν ὁ ἀσεβὴς καὶ εἰδωλολάτρης Ἀχαάβ. Ἕνας βασιλιὰς ποὺ κατὰ τὰ 22 χρόνια τῆς βασιλείας του μόνο δεινὰ καὶ συμφορὲς ἐπισώρευσε στὸ λαὸ τοῦ Θεοῦ. Δίπλα του, σύζυγός του, ἡ μοχθηρὴ καὶ…

Τρέξε στον ναό, μπες μέσα και να, είσαι μέσα στον παράδεισο!

  Κάθε ιερός ναός είναι και ένα κομμάτι του ουρανού επάνω στην γη. Και όταν είσαι μέσα στον ναό, ή¬δη βρίσκεσαι στον ουρανό. Έτσι, όταν ή γη σε συν¬θλίβει με την κόλασή της, τρέξε στον ναό, μπες μέσα και να, είσαι μέσα στον παράδεισο. Αν οι άνθρωποι σε ενοχλούν με την κακία τους, να προσφεύγεις…

Μακάριος είναι ο άνθρωπος που ελπίζει στον Θεό!

Μακάριος είναι ο άνθρωπος που ελπίζει στον Θεό! (Άγιος Νεκτάριος) Πόσο ωραία, πόσο ευχάριστη, πόσο χαριτωμένη είναι η εικόνα εκείνου που ελπίζει στον Θεό που σώζει, στον Θεό των οικτιρμών, τον Θεό του ελέους, τον αγαθό και φιλάνθρωπο Θεό. Αληθινά μακάριος είναι ο άνθρωπος που ελπίζει στον Θεό! Ο Θεός είναι πάντα βοηθός του και…

Υπάρχει «μισοσαραντισμός»;

Υπάρχει «μισοσαραντισμός»; Ἡ πα­ρα­δο­ση τῆς Ἐκ­κλη­σί­ας μας ὑ­πα­γο­ρεύ­ει στὴν κά­θε μη­τέ­ρα ποὺ γεν­νά­ει τέ­κνο, κα­τὰ τὴν τεσ­σα­ρα­κο­στὴ ἡ­μέ­ρα ἀ­πὸ τὴ γέν­νη­σή του, νὰ προ­σέρ­χε­ται στὸ να­ό, γι­ὰ νὰ σα­ραν­τί­σει, ἢ γι­ὰ νὰ ἐκ­κλη­σι­ά­σει τὸ παι­δί της. Αὐ­τὴ ἡ συ­νή­θει­α τοῦ σα­ραν­τι­σμοῦ εἶ­ναι πο­λὺ πα­λαι­ά, ἤ­δη ἀ­πὸ τὰ χρό­νι­α τῆς Πα­λαι­ᾶς Δι­α­θή­κης. Ἡ ἴ­δι­α ἡ Πα­να­γί­α…

Άγιος Λουκάς Αρχιεπίσκοπος Συμφερουπόλεως και Κριμαίας

Άγιος Λουκάς Αρχιεπίσκοπος Συμφερουπόλεως και Κριμαίας Κάθε μέρα το πρωί βάλε αρχή σε κάθε αρετή και εντολή του Θεού και αγωνίσου: Με πολλή υπομονή. Με φόβο και μακροθυμία. Με αγάπη Θεού. Με όλη την προθυμία ψυχής και σώματος. Με ταπείνωση πολλή. Με υπομονή θλίψης της καρδιάς και προσεκτική φύλαξή της. Με προσευχή πολλή. Με προσευχή…

Αν θέλεις να κάνεις καλό, ετοιμάσου να αντιμετωπίσεις τον πειρασμό!

Αν θέλεις να κάνεις καλό, ετοιμάσου να αντιμετωπίσεις τον πειρασμό!   Όταν θελήσεις να κάνεις αρχή καλού έργου, πρώτα να ετοιμάσεις τον εαυτό σου για την αντιμετώπιση των πει­ρασμών, που πρόκειται να έρθουν εναντίον σου. Γιατί ο ε­χθρός, όταν δει κάποιον να αρχίζει με θερμή πίστη μια θεάρεστη ζωή, συνηθίζει να του επιτίθεται με διάφορους…