Κάθε Σάββατο:

 

–          Δ΄, Ε΄, ΣΤ΄ Δημοτικού (Κορίτσια) 10:00 –  11:00

–          Α΄, Β΄, Γ΄ Δημοτικού (Μικτό) 11:00 – 12:00

–          Προσχολική ηλικία 12:00 – 13:00

 

 

Κάθε Κυριακή:

 

–          Δ΄, Ε΄, ΣΤ΄ Δημοτικού (Αγόρια) 10:30 –  11:30

–          Α΄, Β΄, Γ΄ Γυμνασίου (Κορίτσια) 11:30 –  12:30