Σάββατο 10:00 – 11:00. Αγόρια και κορίτσια Α΄ – Γ΄ Δημοτικού.

 

Σάββατο 11:00 – 12:00. Παιδιά προσχολικής ηλικίας.

 

Κυριακή 10:30 – 11:30. Αγόρια Δ΄ Δημοτικού – Α΄ Γυμνασίου.

 

Κυριακή 11:30 – 12:30. Κορίτσια Δ΄ Δημοτικού – Β΄ Γυμνασίου.