Σάββατο 10:00 – 11:00.  Αγόρια και κορίτσια Α΄ – Γ΄ Δημοτικού.

 

Σάββατο 11:00 – 12:00.  Αγόρια και κορίτσια Δ΄ – Στ΄ Δημοτικού.

 

Σάββατο 16:00 – 17:00.  Αγόρια Α΄ – Γ΄ Γυμνασίου.

 

Κυριακή 10:30 – 11:30.  Παιδιά προσχολικής ηλικίας.

 

Κυριακή 11:30 – 12:30.  Κορίτσια Α΄ – Γ΄ Γυμνασίου.