• Πρώτη συνάντηση Σχολής Γονέων στις 30 Οκτωβρίου 2016

Θέμα: «Συζυγία και κοινωνικές σχέσεις»

Για να ακούσετε την ομιλία πατήστε εδώ

 

  • Δεύτερη συνάντηση Σχολής Γονέων στις 27 Νοεμβρίου 2016

Θέμα: «Το σύνδρομο της άδειας φωλιάς»

Για να ακούσετε την ομιλία πατήστε εδώ

 

  • Τρίτη συνάντηση Σχολής Γονέων στις 11 Δεκεμβρίου 2016

Θέμα: «Οικογένεια: ο Θεοΐδρυτος – Πανάρχαιος Ιερός Θεσμός »

Για να ακούσετε την ομιλία πατήστε εδώ

 

  • Τέταρτη συνάντηση Σχολής Γονέων στις 29 Ιανουαρίου 2017

Θέμα: «Η έννοια της συζυγίας»

Για να ακούσετε την ομιλία πατήστε εδώ

 

  • Πέμπτη συνάντηση Σχολής Γονέων στις 19 Μαρτίου 2017

Θέμα: «Η σχέση των συζύγων και η δύναμη της συγχώρεσης»

Για να ακούσετε την ομιλία πατήστε εδώ

 

  • Έκτη συνάντηση Σχολής Γονέων στις 30 Απριλίου 2017

Θέμα: «Η διδασκαλία του αγίου Πορφυρίου για την οικογένεια»

Για να ακούσετε την ομιλία πατήστε εδώ